ЕТИЧНИЙ КОДЕКС ЮРИДИЧНОЇ КЛІНІКИ

Standard

Прийнятий Асоціацією юридичних клінік України 25.08.2005

Ми, студенти та викладачі юридичної клініки, керуючись загальновизнаними нормами моралі, визнаючи своїм обов’язком захист прав і свобод людини і громадянина та необхідність удосконалення свого професійного рівня, приймаємо Етичний кодекс юридичної клініки. ЕТИЧНИЙ КОДЕКС