СТАНДАРТИ ДІЯЛЬНОСТІ ЮРИДИЧНИХ КЛІНІК УКРАЇНИ

Standard

«СХВАЛЕНІ» Всеукраїнським З’їздом Асоціації юридичних клінік України Протокол № 2 від 19 червня 2014 року

Ухвалені на Зїзді 2014 СТАНДАРТИ

Advertisements

ЕТИЧНИЙ КОДЕКС ЮРИДИЧНОЇ КЛІНІКИ

Standard

Прийнятий Асоціацією юридичних клінік України 25.08.2005

Ми, студенти та викладачі юридичної клініки, керуючись загальновизнаними нормами моралі, визнаючи своїм обов’язком захист прав і свобод людини і громадянина та необхідність удосконалення свого професійного рівня, приймаємо Етичний кодекс юридичної клініки. ЕТИЧНИЙ КОДЕКС