СТАНДАРТИ ДІЯЛЬНОСТІ ЮРИДИЧНИХ КЛІНІК УКРАЇНИ

Standard

«СХВАЛЕНІ» Всеукраїнським З’їздом Асоціації юридичних клінік України Протокол № 2 від 19 червня 2014 року

Ухвалені на Зїзді 2014 СТАНДАРТИ

Advertisements

ЕТИЧНИЙ КОДЕКС ЮРИДИЧНОЇ КЛІНІКИ

Standard

Прийнятий Асоціацією юридичних клінік України 25.08.2005

Ми, студенти та викладачі юридичної клініки, керуючись загальновизнаними нормами моралі, визнаючи своїм обов’язком захист прав і свобод людини і громадянина та необхідність удосконалення свого професійного рівня, приймаємо Етичний кодекс юридичної клініки. ЕТИЧНИЙ КОДЕКС

Експериментальна навчальна лабораторія «Правнича клініка»

Standard

Історія створення

 

Експериментальна навчальна лабораторія “Правнича клініка” була створена наприкінці 90-х років (1998-1999 р.). Ініціатива її заснування належить деканові факультету правничих наук НаУКМА Володимирові Миколайовичу Сущенку. Ця ідея здобула підтримку серед перших студентів-правників Києво-Могилянської академії.

 

11 квітня 2000 року було затверджено Положення клініки (Про Консультативний центр “Правнича клініка”). Важливу роль у становленні клініки відіграв інтенсивний тижневий тренінг, який провели викладачі Школи права Англії та Уельсу (Велика Британія). Для участі у тренінгу було відібрано на конкурсних засадах перших 12 студентів-консультантів.

 

Мета діяльності

 

Правнича клініка керується у своїй діяльності законодавством України про освіту, Законом України “Про безоплатну правову допомогу”, Типовим положенням про юридичну клініку вищого навчального закладу України, що затверджене Наказом Міністерства освіти і науки N592 від 03.08.2006 року, Положенням клініки, Стандартами юридичних клінік Асоціації юридичних клінік України та іншими нормативними актами.

 

Сьогодні Правнича клініка успішно функціонує як навчально-практичний підрозділ факультету правничих наук НаУКМА. Вона є складовою навчального процесу факультету правничих наук і має на меті реалізацію навчальних планів факультету щодо створення умов для набуття студентами практичних знань через прослуховування вибіркової дисципліни “Юридичний практикум”, загальною кількістю 216 годин (6 кредитів). Крім того, Правнича клініка слугує базою для проходження студентами-правниками виробничої практики.

 

Правнича клініка має дві основні мети: навчально-практичну та соціальну. Перша полягає у підвищенні рівня практичних знань, умінь і навичок студентів-правників. Соціальна мета – у забезпеченні доступу представників соціально вразливих груп суспільства до безоплатної правової допомоги.

 

Основні напрямки діяльності

 

Основними напрямками діяльності Правничої клініки є:

– надання кваліфікованих юридичних послуг у різних галузях права, окрім кримінального;

– проведення конференцій, семінарів, тренінгів з питань клінічної освіти;

– проведення правопросвітницьких занять у школах, соціальних установах.

 

Клініка надає безоплатну первинну правову допомогу з питань:

 

– захисту конституційних прав і свобод громадян та організацій;

– цивільного, житлового, сімейного, трудового права та соціального забезпечення;

– правового регулювання підприємницької та інвестиційної діяльності;

– захисту прав молоді та неповнолітніх та ін.

 

У роботі із клієнтами Правнича клініка дотримується засад конфіденційності та правил етики. Консультації клієнтам надаються студентами у письмовій формі під керівництвом досвідчених практиків, викладачів-кураторів.

 

Правнича клініка співпрацює з органами державної влади, місцевого самоврядування та громадськими організаціями. Так, ми маємо довготривалу співпрацю з Асоціацією юридичних клінік України, Міжнародним Благодійним Фондом відродження Києво-Могилянської академії, Координатором проектів ОБСЄ в Україні, Міжнародним фондом «Відродження», Американською Асоціацією юристів, Українською Фундацією Правової Допомоги, громадською організацією «Юридична сотня», Благодійною організацією “Соціальна служба “Віфанія” та ін.

 

Наші контакти:

04070, м. Київ

Вул. Набережно-Хрещатицька, 27,к.4

Email: Lawclinic-ukma@ukr.net

 

Тел/факс: (044) 425 53 61

Готуємось до заліку

Standard

При підготовці до заліку потрібно підсумувати всі свої здобутки та оформити їх у звіті.

(Тіпс: коли завантажиться файл за посиланням, натисніть “файл+завантажити”)

Не забувайте, що сюди обов’язково потрібно додати інформацію про вашу справу публічного інтересу.

ОГОЛОШЕННЯ!

Standard

До уваги студентів вищих навчальних закладів!

У зв’язку із недавніми подіями на євромайдані та оголошеним студентським страйком у частини студентів можуть виникнути певні запитання щодо власних прав та обов’язків, а також повноважень адміністрації вищого навчального закладу відраховувати студентів через пропуски пар.

Якщо Ви належите до студентів, які хвилюються про своє майбутнє та можливі непорозуміння із керівництвом вищого навчального закладу у зв’язку із студентським страйком та виходом на євромадан, Ви можете звернутися до Правничої клініки із запитаннями.

Студенти-консультанти Правничої клініки надають консультації щодо вказаних прав, обов’язків,а також щодо порядку оскарження дій адміністрації навчального закладу.

Чекаємо Вас за адресою: Набережно-Хрещатицька, 27, кімната 4 (перший поверх).

Фабула судового засідання

Standard

Фабула судового засідання наступна.

15.10.2010 р. Броварською райдержадміністрацією зареєстровано Статут та Установчий договір ТОВ «КВАДРО», відповідно до яких засновниками ТОВ є Сидоренко І., з часткою 45 % статутного фонду та Щербаков О. з часткою 55% статутного фонду. Рішенням зборів засновників Протокол за № 08-12  від 16.12.20012 р. в особі Щербакова О.  Сидоренко І., було виключено з числа співзасновників у зв’язку з тим, що її дії призвели до перешкоджання досягнення цілей товариства.

25.03.13 р., Сидоренко І.,  звернулась до ТОВ  «КВАДРО» з позовом про визнання  рішення зборів учасників ТОВ «КВАДРО» (Протокол за № 08-12  від 16.12.20012 р.)  недійсним. В позовній заяві Сидоренко І.,  вказала, що вона є співзасновником товариства і їй належить 45 % статутного фонду, а Щербакову О. 55% статутного фонду. Рішенням зборів від 16.12.2012 р. ТОВ «КВАДРО»  її було виключено з числа співзасновників товариства на вимогу Щербакова О.  Після завершення  зборів учасників вона відмовилася підписувати протокол зборів учасників ТОВ, оскільки  вважає, що рішення є незаконним.

У судовому засіданні Сидоренко І., пояснила, що відповідно до ст. 64 Закону України «Про господарські товариства» виключеним з членів товариства може бути той учасник, який систематично не виконує або неналежним чином виконує свої обов’язки, або перешкоджає своїми діями досягненню цілей товариства. Вона завжди належним чином виконувала обов’язки учасника товариства, тому вважає своє виключення з членів товариства безпідставним і просить визнати недійсним рішення зборів ТОВ про виключення її з членів товариства.

Щербаков О. позов не визнав і заявив, що він є співзасновником ТОВ «КВАДРО» та його президентом, а Сидоренко І.,  є співзасновником, віце-президентом та завідуючою лабораторією. Віце-президентом та зав. лабораторією вона призначена за його наказом, позивачка систематично не виконувала свої службові обов’язки, довела ТОВ майже до банкрутства, її діями було заподіяно збитки ТОВ і у зв’язку з цим вона була звільнена з роботи як особа, яка не відповідає займаній посаді. Сидоренко І.,  не виконувала свої обов’язки за Статутом належним чином, погано працювала за трудовим договором і заважала своїми діями досягненню цілей товариства, а саме отриманню прибутку. Щербаков О. пояснив, що оскільки, він та Сидоренко І., є єдиними засновниками ТОВ і мають всіляко сприяти роботі ТОВ та досягненню  мети ТОВ, своїми діями Сидоренко І. робила все навпаки і не реагувала на його письмові та усні зауваження, він скликав збори де і відбулося обговорення стану справ ТОВ і було поставлено питання про виключення Сидоренко І. зі складу учасників ТОВ і вважає, що рішення було прийнято відповідно до чинного законодавства.

Таблиця ролей